Ergoterapi Nedir? Ergoterapi Nasıl Uygulanır?

Ergoterapi (Occupational Therapy), anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve iyilik halini geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve iyilik halini geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapi, Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı 4 yıllık Ergoterapi Lisans Eğitimi almış Ergoterapistler tarafından uygulanır.

Ergoterapistler bireyin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini amaçlar. Bu hedefe kişinin günlük yaşam aktivitelerini yapabilme becerisi kazandırarak veya aktivitleri ve çevresini modifiye ederek ulaşır.

“Günlük Yaşam Aktiviteleri” ile kişinin kişisel, aile, iş veya sosyal yaşamında, hayata anlam ve amaç katan, yapılması gereken tüm aktiviteler kast edilmektedir. Örneğin; yazı yazmak, bilgisayar kullanmak, yemek yapmak, araba kullanmak, uyumak, işe gitmek, kitap okumak, bahçe işleriyle uğraşmak… Bunlar; her bir birey için benzer olabileceği gibi farklı da olabilmektedir. Çünkü her bir birey kendine özgü ve biriciktir.

Ergoterapistler özel ve kamu hastanelerinde, özel kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde ve diğer bir çok kurum ve kuruluşta çocukluk döneminden yaşlılığa kadar tüm yaş gruplarıyla çalışabilmektedirler.

Ergoterapi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Bu listedeki hastalıkların çoğu kronik ve birden fazla fonksiyonun etkilendiği sorunlardır. Bu nedenle ergoterapi genellikle daha geniş kapsamlı bir rehabilitasyonun parçası olarak yürütülür. Rehabilitasyon ekip işidir. Ergoterapistler multidisipliner sağlık ekibinin (fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktoru, rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist, ergoterapist, ortez-protez teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı) bir parçası olarak görev alırlar.

İlginizi Çekebilir :İnme Rehabilitasyonunu Kim Yapar?

Ergoterapi Nasıl Uygulanır?

Tedavi için öncelikle hastanın mevcut fiziksel ve bilişsel durumu değerlendirilir. Gün içinde yapması gereken işlerin ne kadarını yapabiliyor, hangi noktalarda zorlanıyor gözlemlenir. Gözlemlenemeyen alanlarda hasta yakınlarından bilgi almak gerekebilir. Değerlendirmede ergoterapist:

  • Kas iskelet sistemi değerlendirmesi (eklem hareket açıklığı, kas gücü, eklem stabilitesi vb.)
  • Nörolojik sistem değerlendirmesi (mental durum, konuşma ve lisan vb.)
  • Psikososyal durum değerlendirmesi
  • Kognitif durum değerlendirmesi gibi alanlara önem verir.

Bu değerlendirmeler sonucunda tedavi hedefleri hasta, terapist ve hasta yakını ile birlikte belirlenir ve hedeflere ulaşmak için uygun aktiviteler seçilir. Aktiveler hasta için anlamlı ve bir amaca yönelik olmalıdır. Hasta tedavinin planlanma sürecine dahil olduğunu hissetmelidir.

Yaratıcılık, dramalaştırma, oyunlaştırma, grup seansları, sanatsal aktiviteler katılımı arttırma amacı ile kullanılabilen yöntemlerdir. Tedavi sonrası yapılan değerlendirmelerde hedefe ne kadar yaklaşıldığı ölçülür, gerekirse tedavide değişiklik yapılır.

Okumaya Devam Edin : İnme Sonrası Tedavi ve İyileşme Süreci – Nerede Tedavi Olmalı?

Referans