Yaş aldıkça vücudumuzdaki tüm hücrelerde birtakım değişimler olur. Bu, doğal bir süreçtir. Solunum sistemi, kardiyovasküler ...

İnme, felce ve engelliliğe neden olabilen, hayatı tehdit eden ciddi bir sağlık sorunudur. Bazı durumlar ...

İnme ve demans, beyin sağlığı üzerinde derin etkileri olan birbiriyle bağlantılı durumlardır. Detaylı bilgi için ...

Koroner Arter Hastalığı (KAH) ve İnme (felç), Dünya genelinde en ölümcül sağlık sorunlarından ikisidir. Detaylı ...

Beyin kanaması tüm inmelerin %10-15’inden sorumludur. Beyin Kanaması Tekrarlar mı? Sorusunun cevabı ve daha detaylı ...

Kas distrofisi, kas zayıflığına ve kas kaybına neden olan bir grup kalıtsal hastalıktır. Yürüme zorluğu ...

Temporal lob, hafıza oluşumu ve işitsel işlemeden yüz tanıma ve dil kavramaya kadar dünyaya dair ...

Sol taraf felci genellikle sol kol ve sol bacakta güçsüzlük veya felç, konuşma ve dil ...

Felç, inmeye bağlı oluşan bir vücut yarısındaki kısmi veya tam güçsüzlüktür. Felç tedavisinde gereken yoğunluğa ...

İnmenin belirtilerini tanımak, erken tıbbi müdahale için önemlidir. Ani uyuşukluk, bilinç bulanıklığı ve konuşma güçlüğü ...