Beyin kanaması tüm inmelerin %10-15’inden sorumludur. Beyin Kanaması Tekrarlar mı? Sorusunun cevabı ve daha detaylı ...

Nöropatik ağrı, kronik ağrı tiplerinden biridir. Detaylı bilgi için sitemizi inceleyebilirsiniz. ...

Mesane ve beyin arasındaki sinir yollarındaki bozukluklar nörojenik mesaneye yol açabilir. Detaylı bilgiye yazıdan ulaşabilirsiniz. ...

Kas distrofisi, kas zayıflığına ve kas kaybına neden olan bir grup kalıtsal hastalıktır. Yürüme zorluğu ...

Anestezi terim olarak ağrıya duyarsızlık anlamına gelir. Genelde ameliyatlar sırasında kullanılır, tipik olarak gaz veya ...

Temporal lob, hafıza oluşumu ve işitsel işlemeden yüz tanıma ve dil kavramaya kadar dünyaya dair ...

Sol taraf felci genellikle sol kol ve sol bacakta güçsüzlük veya felç, konuşma ve dil ...

Felç, inmeye bağlı oluşan bir vücut yarısındaki kısmi veya tam güçsüzlüktür. Felç tedavisinde gereken yoğunluğa ...

İnmenin belirtilerini tanımak, erken tıbbi müdahale için önemlidir. Ani uyuşukluk, bilinç bulanıklığı ve konuşma güçlüğü ...

Periferik nöropati, periferik sinirleri etkileyerek karıncalanma, ağrı ve kas güçsüzlüğü gibi şikayetlere sebep olur. Yaygın ...