Anestezi terim olarak ağrıya duyarsızlık anlamına gelir. Genelde ameliyatlar sırasında kullanılır, tipik olarak gaz veya ...

Nöroplastisite, en basit ifadeyle beynin sinir devrelerini yeniden düzenleyebilme becerisidir. Beyin hasarı sonrası iyileşme, nöroplastisite ...