İnme Rehabilitasyonunu Kim Yapar?

İnme rehabilitasyonu fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde, hasta yatırılarak veya ayaktan uygulanabilir. Bir ekip işidir. Bu ekip, inme tedavisi için uzmanlaşmış sağlık çalışanlarından oluşur.

Rehabilitasyon ekibinin üyeleri:

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktoru:

Hastanın genel sağlık durumunun kontrolü, ilaç tedavilerinin düzenlenmesi, muayenesi, çeşitli ölçekler yardımıyla fonksiyonel durumunun tespiti ve takibi uzman doktorun sorumluluğundadır. Rehabilitasyon ekibine liderlik yapar ve hastayı bütüncül değerlendirerek tedavisinde uygun araç ve yöntemlerin kullanılmasını sağlar.

Rehabilitasyon hemşiresi:

Hastanın kan basıncı, nabız, ateş gibi hayati bulgularının takibi, ilaç tedavilerinin uygulanması hemşirenin görevleridir. Rehabilitasyon hemşiresi ayrıca inmede sık görülen bası yarası, bacak damarlarında pıhtı oluşumu gibi komplikasyonlar hakkında tecrübelidir. Kendi kendine hareket edemeyen hastaların pozisyonlanmasını takip eder. Hastaya ve yakınına mesane ve bağırsak eğitimi verir.

Fizyoterapist:

Hastanın eklem hareket açıklığı, germe, kuvvet, dayanıklılık, denge, yürüme egzersizleri gibi egzersizleri yapmasını sağlar. Kişinin yeniden oturabilmesi, ayağa kalkması, adım atması, merdiven inip çıkması, elini kullanması gibi hedeflere yönelik fizik tedavi seansını uygular.

İş uğraşı terapisti:

Hastanın kişisel bakım, yemek yeme, yemek hazırlama, temizlik gibi gündelik yaşamla ilgili aktivitelerini yeniden gerçekleştirebilmesine yönelik çalışır. Hastaya normal fonksiyon kazandırılamadığı durumlarda çeşitli yardımcı araçların kullanımı ile telafi edici teknikler öğretir.

Konuşma terapisti:

Afazi denilen konuşma-lisan bozukluklarında dilin kullanımını yeniden öğreten tedaviler uygular. Ayrıca ağız ve dil kaslarındaki koordinasyon bozukluğu veya güçsüzlüğe bağlı dizartri ve yutma bozukluklarına yönelik çalışma yapar.

Fizik tedavi teknikeri:

Hastaya TENS, elektrik stimülasyonu, sıcak ve soğuk tedaviler, ultrason terapisi gibi fizik tedavi ajanlarının uygulamasını yapar.

Ortez protez teknikeri:

İnme hastasının felçli el ve ayağını uygun istirahat pozisyonunda tutan araçlar olan ortezleri imal eder. Ayrıca özellikle düşük ayağı veya baldır kaslarında sertliği olan hastalarda yürürken ayağa takılabilen AFO (ayak-ayak bileği ortezi) kullanılabilir. Baston, kanadyen gibi yürümeye yardımcı cihazları temin eder.

Diyetisyen:

Hastanın klinik durumuna uygun diyetini düzenler. Şeker hastalığı, karaciğer hastalığı, obezite, bası yarası gibi durumlar özel beslenme diyeti uygulanmasını gerektirir.

Psikolog:

İnme depresyon, endişe gibi psikiyatik sorunlara yol açabilir. Hasta yakınları da psikolojik destek ihtiyacı duyabilir. Psikiyatri uzmanına konsülte edilerek psikologa yönlendirme yapılabilir.

Sosyal çalışmacı:

İnme hastası ve ailesinin maddi durumu, ev ortamı, çalışma durumu gibi konuları inceler. Gerekli durumlarda devletin yardım imkanlarından yararlanabilmesi için yönlendirme yapabilir.

Rehabilitasyon ekibine hastanın durumuna göre nörolog, psikiyatrist, iç hastalıkları uzmanı gibi diğer uzmanlar ve sağlık çalışanları da dahil olabilir.

Rehabilitasyon ekibi belli aralıklarla toplanarak hasta viziti yapar. Bu vizitlerde rehabilitasyon hedeflerinin belirlemesi, iyileşme durumu, karşılaşılan problemler ve tedavi programı sona ererken taburculuk planı konuşulur. Hasta ve ailesinin rehabilitasyon sürecine dahil olması çok önemlidir. Ekibin merkezinde onlar yer alır.

Uzman Doktor Deniz Doğan
Mecburi hizmetini Silopi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Şu anda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Uzm. Dr. Deniz Doğan tıp fakültesi eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini 2015 yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıştır.