Uyku miktarı kadar, hangi saatlerde uyuduğumuz ve uykunun kesintisiz mi yoksa bölünerek mi olduğu uyku ...

Yoğun bakım sonrası sendromu (post-intensive care syndrome, PICS), kritik hastalık ve yoğun bakımı atlatmış hastalarda ...