Bası ya da yatak yaraları cildin uzun süre basınç altında kalması nedeniyle cilt ve cilt ...

Bastonun doğru kullanımı düşme ve düşmeye bağlı travma gelişme riskini azaltır. Baston kullanımı hakkında detaylı ...

Yoğun bakım sonrası sendromu (post-intensive care syndrome, PICS), kritik hastalık ve yoğun bakımı atlatmış hastalarda ...

Uyku miktarı kadar, hangi saatlerde uyuduğumuz ve uykunun kesintisiz mi yoksa bölünerek mi olduğu uyku ...