Sağ omuz ağrısı pek çok nedenden kaynaklanabilir. Omuz ağrısı omuzdaki kas, tendon, kıkırdak, kemik gibi yapılardaki sorunlara bağlı olabileceği gibi boyundan veya iç organlardan da yansıyabilir. Omuz ağrıları tek veya her iki omuzda hissedilebilir. Genelde sol ve sağ omuz ağrısı yapan nedenler benzerdir ancak yansıyan ağrı denilen göğüs veya karın boşluğu organlarındaki sorunların neden olduğu omuz ağrıları bir tarafa spesifik ...

Deltoid sendromu, deltoid kasının ağrıya neden olduğu bir durumdur. Deltoid kası omuzu sararak yuvarlak görünümünü veren kastır. Ön, yan ve arka lifleri vardır. Köprücük kemiği, kürek kemiğinin akromiyon ve spina skapula denilen çıkıntılarından başlar, kol kemiği humerusun dış yanındaki deltoid tuberosita denilen yere tutunur. Esas olarak kolu yana açmayı (abduksiyon hareketini) sağlar. Ön lifleri kasıldığında kolu öne kaldırma ve içe ...

Donuk omuz klinik olarak Adezif Kapsülit olarak bilinir. Omuz eklemini etkileyen, sertliğe, ağrıya ve sınırlı hareket aralığına neden olan zayıflatıcı bir durumdur. Bu durum genellikle zaman içinde kademeli olarak gelişir ve kişinin günlük aktivitelerini önemli ölçüde kısıtlayabilir. Bu yazımızda Donuk Omuz nedenleri, semptomlarını ve potansiyel tedavi seçeneklerini incelemiş olacağız. Donuk Omuz Neden Olur? Donuk omuz (adezif kapsülit), bazı risk faktörleri ...

Omuz ağrısı ve omuz eklemindeki diğer sorunlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde sıkça karşılaştığımız durumlardandır. Omuz bölgesinde ağrı ve fonksiyon kaybına neden olan rahatsızlıklar şunlardır: Donuk Omuz (Adezif Kapsülit) Omuzda Ödem Oluşması Omuzda Tendon Sıkışması (İmpingement) Tendon İltihabı (Tendinit) (En sık: Supraspinatus Tendiniti) Omuzda Lif (Tendon) Yırtılması Bursit (Subdeltoid Bursit) Deltoid Sendromu Kalsifik Tendinit Kireçlenme (Osteoartrit) Omuz eklemi, geniş bir ...

Teres major, omuzda bulunan bir kastır. Kürek kemiği (skapula) ile kol kemiği (humerus) arasında yer alır. Kolun arkaya götürülmesine (ekstansiyon), gövdeye yaklaştırılmasına (adduksiyon) ve içe döndürülmesine yardım eder. ...

Subdeltoid bursa akromiyon altında, deltoid kas ile omuz kapsülü arasında yer alır. Tek veya birkaç parçalı sıvı dolu ince bir keseciktir. İlitihabına subdeltoid bursit denilir. Hem akut yaralanmalarda hem de tekrarlayıcı mikrotravmalar sonucu zedelenebilir. Akut yaralanmalar genelde spor sırasında veya düşmelere bağlı oluşur. Tekrarlayıcı travmalar ise ağır çanta taşıma, kollar yukarıda çalışma, fırlatma gibi aktivitelere bağlı gelişebilir. Mikrotravmalar omuz rotator ...

Pancoast tümörü sendromu akciğerin tepe (apeks) bölgesinde oluşan bir tümörün, boyundan kola giden sinir demeti brakiyal pleksusa doğrudan yayılım göstermesidir. Pancoast tümörü Akciğer kanserinin bir tipidir ve oluştuğu yerin neden olduğu kendine has özellikleri vardır. Sağ ya da sol akciğerin apeksinde ortaya çıkabilir. Sigara içicilerinde daha sık oranda oluşur. Bu tümörler genelde birinci ve ikinci sırt sinirleri ile sekizinci boyun ...

Kas denildiğinde ilk akla gelen görüntülerden biri dirseği bükerek kolun ön tarafında bulunan kasları şişirmektir. Vücut geliştirme yarışmalarından Temel Reis çizgi filmine kadar bu poz zihnimize adeta kazınmıştır. Biseps kası, kolumuzun ön tarafında, dirseğimizi bükünce şişkinleşen kitledir. “Biseps” ismini iki başlı olmasından dolayı almaktadır. Latince kas anlamına gelen musculus kelimesinin kökeni de bisepsin kasıldığında fare sırtına benzetilmesinden gelmektedir. “Küçük fare” ...

Akromiyoklaviküler eklem veya AC eklemi omzun üst kısmında yer alan bir eklemdir. Kürek kemiğinin akromiyon denilen çıkıntısı ile köprücük kemiğini (klavikula) birbirine bağlar. Akromiyoklaviküler eklem 3 bağ (ligaman) ile sağlamlık kazanır. Bunlar akromiyoklaviküler ligaman, korakoakromiyal ligaman ve korakoklavikular ligamandır. Akromiyoklaviküler eklemin şekli kişiler arasında büyük varyasyonlar gösterebilir. Bazı kişilerde kemikler arasında menisküs denilen kıkırdak doku yer alabilir. Menisküs tüm eklem hattı ...

Supraspinatus tendiniti omuzda ağrıya neden olan bir sorundur.  Aslında omuz ağrılarının en sık nedeni olduğu bile söylenebilir. Omuz eklem emarı (MRG) çektiren kişilerin büyük bir kısmında raporda supraspinatus tendonunda “tendinozis”, “tendinit”, “parsiyel yırtık”, “tam kat yırtık”, “rüptür” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bunlar hastaya kısaca omuz liflerinde yıpranma, ödem, iltihap, yırtık, kopma oluşması şeklinde açıklanmaktadır. Supraspinatus tendiniti omuz sıkışması (impingement) ve kireçlenme ...