Supraspinatus Tendiniti Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Supraspinatus tendiniti omuzda ağrıya neden olan bir sorundur.  Aslında omuz ağrılarının en sık nedeni olduğu bile söylenebilir. Omuz eklem emarı (MRG) çektiren kişilerin büyük bir kısmında raporda supraspinatus tendonunda “tendinozis”, “tendinit”, “parsiyel yırtık”, “tam kat yırtık”, “rüptür” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bunlar hastaya kısaca omuz liflerinde yıpranma, ödem, iltihap, yırtık, kopma oluşması şeklinde açıklanmaktadır. Supraspinatus tendiniti omuz sıkışması (impingement) ve kireçlenme (akromiyoklavikular eklem dejenerasyonu) ile beraber görülebilir.

Anatomi

Rotator kaf (döndürücü manşet) denilen dört kas omzu hareket ettirdiği gibi ekleme sağlamlık da verir. Bu kasların tendonları kol kemiği humerusu eklem kapsülü içinde stabilize eder. Rotator kaf kaslarının tendonları kürek kemiğinin akromiyon denilen çıkıntısı altında sıkışabilir. En sık olarak supraspinatus tendonunu sıkışır. Supraspinatus kası kolu yana kaldırmayı, diğer bir deyişle abduksiyon hareketini sağlar. Subakromiyal bursa denilen kesecik normalde bu hareketin sürtünmesiz şekilde gerçekleştirilmesine yardım eder.


Supraspinatus Tendiniti Neden Olur?


Kolun aşırı kullanılması veya alışık olunmayan hareketlerin yapılması, aniden zorlama veya yüklenme supraspinatus tendonu ile subakromiyal bursada zedelenmeye yol açabilir. Vücudun zedelenmeye karşı doğal cevabı bağışıklık sisteminin aktive olması yani iltihaptır (inflamasyon). Subakromiyal bursadaki sıvı miktarı artabilir, dar olan alanda tendon sıkışabilir. Tendon liflerindeki zedelenmeler nedeniyle tendon çevresinde de ödem oluşabilir. Hatta tendon liflerinde kısmi ya da tam kat yırtıklar, kopmalar bile görülebilir. Supraspinatus tendonunda kalsiyum birikimi kalsifik tendinit denilen soruna yol açabilir.

Supraspinatus Tendiniti Belirtileri

Supraspinatus tendonunda inflamasyon ve yırtıklar kişide ağrılı ark denilen belirtiye yol açabilir. Kolu yandan yukarı kaldırırken 60-120 dereceler arasında tendon akromiyon altında sıkıştığı için ağrı hissedilir. Ağrılı ark belirtisinin başka nedenleri de olabilir. Örneğin omuzun tepesini meydana getiren akromiyoklaviküler eklem artritinde de görülebilir. Bu durumda ağrı arkın sonunda (kol tam tepeye yaklaşırken) daha çok olabilir.


Supraspinatus Tendiniti Kimlerde Görülür?


Kolun baş üstüne sık sık kaldırılmasını gerektiren spor ve işlerle uğraşanlarda supraspinatus tendiniti sık görülmektedir.  Akromiyonun yapısal olarak farklı şekilde olması, örneğin ucunun kıvrık olması nedeniyle tendonu sıkıştırması risk faktörüdür. Yaşlılarda düşme nedeniyle supraspinatus tendonu yırtılabilir. Vakaların yaklaşık %30’u travma ile ilişkilidir. Yıllar içinde kolun tekrarlayıcı hareketleri ile alakalı kademeli bir zedelenme de oluşabilir. Romatoid artrit gibi iltihaplı romatizmalar tendon sorunlarına yol açabilir. Supraspinatus tendinitinin neden olduğu ağrı ve hareket kısıtlılığı ikincil kas sorunlarına (kas erimesi, tetik nokta) neden olabilir.

Supraspinatus Tendiniti Tedavisi

 

Supraspinatus tendiniti eğer akut bir travma sonucu oluşmuşsa bir süre zorlayıcı hareketlerden kaçınmak, soğuk uygulama, eklem hareket açıklığı ve esneklik egzersizleri gibi yöntemler iyileşmeyi sağlayabilir. Ağrı kesici iltihap azaltıcı ilaçlar reçete edilebilir. Kortikosteroid enjeksiyonları iltihabı azaltmada oldukça etkili bir yöntemdir. PRP enjeksiyonları son yıllarda popülerleşmiştir. Fizik tedavi uygulamaları (TENS, ultrason, sıcak veya soğuk terapiler) ile çoğu vakada olumlu sonuç alınır.

Gençlerde tendonun kopması ameliyatla düzeltilebilir. Yaşlı ve fiziksel olarak fazla aktif olmayan kişilerde genelde ameliyat dışı tedaviler tercih edilir. Akromiyonun yapısı nedeniyle omuz sıkışması varsa düzeltici ameliyat önerilebilir.

Referans

Uzman Doktor Deniz Doğan
Mecburi hizmetini Silopi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Şu anda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Uzm. Dr. Deniz Doğan tıp fakültesi eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini 2015 yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıştır.