Sezaryen Doğumdan Sonra Bel Ağrısı

Sezaryen doğum sonrası bel ağrısı neden olur? Zaman zaman sezaryen doğum sonrası başlayan bel ağrısı şikayeti ile fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerine başvurular oluyor. Bu hastaların endişelerinden biri normal veya sezaryen doğum sırasında ağrı kesmek için belden yapılan iğnelerin (epidural veya spinal anestezi) bel ağrısı nedeni olup olmadığıdır. Gebelik bel ağrıları için başlı başına risk faktörüdür. Sezaryen ameliyatı için kullanılabilen spinal anestezi yöntemi yani bele iğne yapılması da bel ağrısı nedeni olabilir.

Doğum sonrası bel ağrısı nedenleri

Epidural anestezide sinir dokusunu saran dura zarı geçilmezken spinal anestezide bu zar geçilir. Bu nedenle spinal anestezide beyin omurilik sıvısı sızması ihtimali vardır. Bu sızma nedeniyle baş veya boyun ağrıları oluşabilir. Epidural anestezide ise spinal anesteziye göre biraz daha kalın bir iğne kullanılır. Bele iğne yapılması sırasında cilt, kas, ligament veya sinir dokusunun zedelenmesine bağlı bel ağrısı oluşabilir. Bu ağrı çoğunlukla belin 1 veya 2. omuru hizasında hissedilir.

Ağrılar  yapılan iğnenin ağrı kesici etkisi geçtikten sonra, yani 2-6 saat içinde başlar. Birkaç gün veya hafta devam edebilir. Spinal anestezi amacıyla belden iğne yapıldığında, iğne yapılan yerden beyin omurilik sıvısının sızmasına bağlı ağrılar oluşabilir. Beyin omurilik sıvısının azalması özellikle baş ve boyun ağrısına yol açabilir. Baştan boyna yayılan ağrı hissedilir. Ağrılar kişi otururken veya ayaktayken kötüleşir, uzanınca rahatlar. Bol sıvı almak şikayetlerin daha kolay atlatılmasını sağlar. Beyin omurilik sıvısının sızmasına bağlı ağrılar genelde 12 saat ile 5 gün arasında oluşabilir.

Doğum sonrası bel ağrısı tedavisi

Epidural veya spinal anestezi sonrası oluşan bel ağrıları genelde kısa sürer; birkaç gün veya birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer. Asetaminofen (Parol vb) ağrı kesiciler yeterli olur. Sıcak veya soğuk kompres uygulanabilir. Çok nadir olarak daha uzun devam eder. Doğumdan aylar veya yıllar sonra oluşan bel ağrılarının bu iğnelerle alakalı olma ihtimali neredeyse yoktur. Bu ağrılar beli zorlayan hareketler, travma, bel fıtığı, duruş bozukluğu, kas zayıflığı gibi nedenlerden olabilir. Gebelik sırasında karın kaslarının gerilmesi, duruş şeklinin değişmesi bele binen yükü arttırır ve bel ağrısı yapabilir. Karın ve bel kaslarının zayıf kalması doğumdan sonra bel ağrılarının devam etmesine yol açabilir. Egzersizle bu sorunlar büyük oranda çözülür.

Emzirme döneminde annenin uygun postürde durmaması, fazla kambur ve başı önde durması boyun kaslarını gerebilir, sırt ağrısı nedeni olabilir. Yeni doğan bir bebekle 7 gün 24 saat ilgilenmek, yorgun ve uykusuz geceler herhangi bir kas-iskelet sorununun atlatılmasını zorlaştırır.

200.000 vakada 1’den daha nadir olarak bele yapılan iğnenin kanama veya enfeksiyon gibi istenmeyen sonuçları olabilir. Çok şiddetli ağrı, ateş, ağrının uyuşma, kas güçsüzlüğü, mesane ve bağırsak kontrolünde bozulma gibi şikayetlere evrilmesi durumunda vakit kaybetmeden doktorunuza veya acile başvurmalısınız.

Uzman Doktor Deniz Doğan
Mecburi hizmetini Silopi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Şu anda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Uzm. Dr. Deniz Doğan tıp fakültesi eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini 2015 yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıştır.