Mini-mental test ilk defa 1975 yılında Dr. Marshal F. Folstein ve meslektaşları tarafından hazırlanmış bu test bilişsel fonksiyonları yaklaşık 10 dakika içinde pratik olarak değerlendirmeyi sağlar. İnme, beyin hasarı ya da Alzheimer gibi beyni etkileyen diğer nörolojik hastalıklarda kişinin hafıza, anlama, dikkat gibi bilişsel fonksiyonları olumsuz etkilenebilir. Kişi hangi yılda olduğunu, nerede olduğunu bilemeyebilir. Yakınlarını tanıyamayabilir. Basit hesaplama işlemlerinde bocalayabilir. Bu ...

Parkinson hastalığı, ilerleyen bir nörolojik bozukluktur  ve dünya çapında birçok kişiyi etkilemektedir. Parkinson belirtileri yavaş yavaş ortaya çıktıkça, kişinin günlük yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye de başlamış olacaktır. Bu semptomları anlamak, erken teşhis ve etkili tedavi yönetimi için oldukça önemlidir. Bu yazımızda Parkinson hastalığıyla ilişkili en önemli beş semptomdan bahsetmiş olacağız. 1- Parkinson Hastalığı ve Tremor / Titremeler Parkinson hastalığının ayırt ...

Yatılı fizik tedavi merkezi seçerken birden fazla faktörü göz önünde bulundurmanız gerekebilir. İnme, beyin hasarı, omurilik yaralanması gibi nedenlerle felç geçiren hastaların, iyileşme sürecinde kapsamlı fizik tedavi büyük öneme sahiptir. Bu hastalar acil tıbbi müdahalenin ardından genel durumu stabil hale geldiğinde, yoğun bakım veya nöroloji servislerinden yatılı fizik tedavi servisine transfer edilmelidir. Hasta yakınları, ani gelişen bu sağlık sorunları karşısında ...

Nöroplastisite, en basit ifadeyle beynin sinir devrelerini yeniden düzenleyebilme becerisidir. Bu beceri sayesinde, bebeklikten erişkinliğe uzanan süreçte, beynimiz yeni şeyler öğrenip gelişebilir. Ayrıca inme veya farklı nedenlerle gelişen beyin hasarından sonra iyileşmek, nöroplastisite sayesinde mümkündür. Beynimiz pek çok bilgiyi aynı anda işleme kapasitesine sahiptir. Beynimizin farklı kısımları farklı görevler için özelleşmiş olsa da birbirlerini kontrol ederler ve hasar gören beyin ...

İnme geçirmiş bireyin tekrar eski becerilerine kavuşabilmesi beynin plastisite özelliği sayesinde mümkün olur. Beyindeki sinir hücreleri bol tekrar ve konsantrasyon içeren öğrenme süreci ile yeni bağlantılar kurabilir. Egzersizler sırasında ritim ve müzikten yararlanmak hem motivasyonu arttırır hem de çoğu doğal hareket ritmik olduğundan iyileşmeyi uyarabilir. Ritim Nedir? Ritim hareket veya seslerde birbiriyle kontrast gösteren öğelerin düzenli bir zamanda tekrarlamasıdır. Örneğin ...

Alzheimer hastalığı hafıza ve düşünme becerisi gibi bilişsel yetilerde kayba yol açan, ileri safhalarında kişinin basit günlük işleri dahi yapamaz hale geldiği, ilerleyici ve geri dönüşsüz bir beyin hastalığıdır. Hastalıkla ilgili belirtiler genelde 60’lı yaşların ortalarında çıkar. Milyonlarca insan Alzheimer hastalığının neden olduğu bunama ile yaşamakta ve sürekli bakıma ihtiyaç duymaktadır. 1906 yılında Alman hekim Alois Alzheimer’in sunduğu Auguste Deter ...

Huntington hastalığı genetik, ilerleyici, nörodejeneratif bir hastalıktır. El, ayak, yüz ve gövdede istemsiz hareketler, bilişsel fonksiyonlarda ve hafızada gittikçe kötüleşen bozulma (demans) ile karakterizedir. Huntington hastalığında kontrolsüz, düzensiz, hızlı, sarsıntılı hareketler (kore) ile görece yavaş, burulma tarzında istemsiz hareketler (atetoz) meydana gelebilir. Demans (bunama) yer ve zaman algısında ilerleyici kötüleşme, kafa karışıklığı (konfüzyon), kişilik değişikliği, huzursuzluk, ajitasyon gibi bulgular verir. ...

İnmeye bağlı felç gelişen hastalarda el, kol ve bacak hareketlerinin geri kazanılması genellikle tahmin edilebilir bir düzende gerçekleşir. İlk günlerde kaslar gevşektir ve istemli hareket hiç olmayabilir. Takip eden gün ve haftalarda kol ve bacak kas gerimi artış gösterir. Kişi kolunu kaldırmak, bacağını çekmek gibi belli hareketleri yapabilmeye başlar. İyileşme evrelerinde ilerledikçe daha ince hareketler yapılabilir hale gelir. 1960’lı yıllarda ...

Çocuklarda beyin hasarı belirtileri yetişkinlerdekine benzer olsa da fonksiyonel sonuçları farklı olabilir. Çocuklar ufak yetişkinler değildir, beyinleri gelişmeye devam etmektedir. Çocuklarda beyin yaralanmasının yol açtığı bilişsel bozukluklar ilk dönemlerde aşikar olmayabilir, beyin hasarının sonuçları çocuk büyüdüğünde belirgin hale gelebilir. Beyin hasarı yaşam boyu devam edebilecek zorluklara yol açabilir. Çocuklarda Beyin Hasarı Sıklığı Beyin hasarı veya beyin yaralanması çocuk ve gençlerdeki ...

İnme, felç, beyin hasarı, omurilik yaralanması, MS hastalığı gibi sorunların rehabilitasyonunda iyi bir fizik tedavi merkezinde bulunması gereken kriterler vardır. Hastanız için iyi bir fizik tedavi merkezi seçimi yapmak istiyorsanız şu özellikleri dikkate almanızı öneririz: 1- Rehabilitasyon Ekibi Tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi fizik tedavi ve rehabilitasyonda da şüphesiz ki en önemli konu insandır. Alanında tecrübeli ve uyumlu çalışan bir ...