Prof. Dr. Engin Çakar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Algoloji, Elektrodiagnostik Nöroloji

Randevu Al

Uzmanlık AlanlarıAkademik Çalışma Alanları

• İnme (felç) tedavisinde özellikle erken dönem fizik tedavi ve rehabilitasyon, robotik fizik tedavi ve TMS (TMU) yoğun ilgilendiği alanların başında gelir.
• Nörorehabilitasyon alanında özellikle inme – felç tedavisi, travmatik beyin hasarı tedavisi, beyin tümörüne bağlı beyin hasarı özel ilgi alanlarıdır.
• Ağrı tedavisi konusunda özellikle diz hastalıklarında PRP ve kök hücre gibi yenilikçi tedaviler ile eklem omurga ağrılarının tedavisi yoğun çalıştığı konulardır.
• Prof. Dr. Engin Çakar, 2016-2019 yılları arasında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
• Halen “Beyin Stimülasyonu ve Nörorestorasyon Çalışma Grubu” başkanıdır.

Eğitim

• Prof. Dr. Engin Çakar tıp fakültesi eğitimini 1999 yılında GATA tıp fakültesinde tamamlamıştır. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde tıpta uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır.
• Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Elektrodiagnostik Nöroloji yüksek lisansını tamamlamıştır.
• Yüksek lisans tezini EMG ile Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS- TMU, manyetik alan ile birlikte beyin uyarımı) tekniklerini kullanarak yapmıştır. Tezinde manyetik alan ile beyin uyarımı yoluyla felç tedavisi üzerine çalışmıştır.
• ABD Harvard Üniversitesi’nde Transkraniyal manyetik stimülasyon – TMS (TMU) ve Transkraniyal doğru akımla stimülasyon - TDCS (manyetik alan ve doğru akım ile beyin uyarımı) konusunda eğitim almıştır.
• Prof. Dr. Engin Çakar 2011 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör olmuştur.

Bilimsel Üyelikler

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği
Tıbbi Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Türk Algoloji Derneği
Akdeniz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Dünya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Görev Yeri

• Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
• Memorial Şişli Hastanesi İnme ve Beyin Hasarı Rehabilitasyonu Blm. Bşk.
• Helios Klinik Berlin – Buch

En Güncel Yazıları

Beyin felci, beyindeki kan akışının durması nedeniyle beyin hücrelerinin hasar görmesidir. Beyindeki kan akışı; beyin ...

İnme, halk arasında yaşlı hastalığı olarak bilinse de her yaşta görülebilir. İnme, yaşlılarda olduğu gibi ...

Beyin kanaması, tüm inmelerin %10 ila 15'inden sorumludur. Diğer inme nedeni ise beyin damar tıkanıklığıdır. ...

Kafa travması yaşayan kişide travmatik beyin hasarına dair belirtiler hızla fark edilmelidir. Çünkü travmatik beyin ...

Beyin tümörüne bağlı olarak veya beyin tümörü ameliyatı sonrası fonksiyon kaybı ve felç tablosu ile ...

İnternal karotid arterin daralması (karotis stenozu) veya pıhtı nedeniyle tıkanması (şah damarı tıkanıklığı) inme - ...