Periferik Nöropati, merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ile vücudun geri kalanı arasındaki bağlantıdan sorumlu olan periferik sinirleri etkileyen bir durumdur. Periferik Nöropati, hafif semptomlardan şiddetli ağrılara ve günlük fonksiyonlarda bozulmaya kadar ilerleyici semptomlara yol açabilir. Nöropati Neden Olur? Periferik nöropatinin çeşitli sebepleri olabilir. Periferik nöropati sebeplerinden en yaygını Diyabettir. Diyabet hastalarında uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri sinirlere hasar ...

Sinir ucu iltihabı olarak da bilinen polinöropati veya periferik nöropati, vücudumuzdaki pek çok sinirin aynı anda etkilendiği bir sorundur. Tek bir sinirin etkilenmesi ise mononöropati olarak adlandırılır. Sinir sistemi merkezi ve periferik olmak üzere 2 kısımda incelenir: Merkezi sinir sistemi; beyin, beyincik ve omurilikten oluşur. Periferik sinir sistemi ise; omurilik ve beyin sapından çıkan sinir lifleri ile vücudumuzun çeşitli yerlerinde ...

El ve ayaklarda uyuşma hissi sinir sıkışması, aşırı kullanım, stres, vitamin eksikliği, nörolojik hastalıklar, ilaç yan etkisi, şeker hastalığı gibi nedenlerle oluşabilir. El ve ayaklarda uyuşma rahatsız edici bir his olsa da çoğunlukla geçicidir ve ciddi olmayan nedenlere bağlı gelişir. Ancak uyuşma sürekli ya da şiddetliyse daha ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Ağrı, kas güçsüzlüğü gibi belirtilerin eşlik etmesi sorunun ...