Nöropatik ağrı, kronik ağrı tiplerinden biridir. Hastalık, yaralanma veya enfeksiyon nedeniyle nöropatik ağrı gelişebilir ancak bu nedenlerin direkt bir sonucu değildir. Ağrı tipik olarak bir hastalık veya yaralanmaya bağlı ortaya çıkar. Örneğin ayağımızı sert bir yere çarparsak hemen ardından ağrı hissederiz. Nöropatik ağrıda ise ağrı bu tür bir olaya bağlı değildir, vücut ağrı sinyallerini kendi kendine üretir. Yanma, batma şeklinde ...

Periferik Nöropati, merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ile vücudun geri kalanı arasındaki bağlantıdan sorumlu olan periferik sinirleri etkileyen bir durumdur. Periferik Nöropati, hafif semptomlardan şiddetli ağrılara ve günlük fonksiyonlarda bozulmaya kadar ilerleyici semptomlara yol açabilir. Nöropati Neden Olur? Periferik nöropatinin çeşitli sebepleri olabilir. Periferik nöropati sebeplerinden en yaygını Diyabettir. Diyabet hastalarında uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri sinirlere hasar ...

Kol veya bacak gibi uzuv kaybı geçiren kişilerde artık mevcut olmayan vücut kısımlarında ağrı oluşabilir. Buna fantom ağrı veya hayalet ağrı denilir. En çok el, ayak, kol, bacak kaybı ile sonuçlanan amputasyonlardan sonra bildirilse de meme dokusunun alındığı mastektomi sonrası gibi başka doku ve organ kayıplarında da bildirilmiştir. Hayalet ağrı bazen kendi kendine zamanla geçse de diğer durumlarda şiddetli bir ...

Araknoidit, omuriliği saran ve koruyan zarlardan biri olan araknoid zarın iltihabına bağlı gelişen bir ağrılı durumdur. Şiddetli batma, yanma tarzı ağrılar ve nörolojik problemlerle karakterizedir. Merkezi sinir sistemini oluşturan beyin ve omurilik çepeçevre 3 tabaka zar ile sarılıdır. En içteki tabaka pia mater, en dıştaki tabaka ise dura materdir. Orta tabaka ise araknoid zardır. Beyin-omurilik zarları esas olarak kollajen ve ...

Trigeminal nevralji yüzün duyu hissini alan trigeminal sinirin etkilendiği bir kronik ağrı nedenidir. Diş fırçalama, makyaj yapma gibi yüze çok hafif dokunma içeren aktiviteler bile dayanılmaz derecede ağrı yapabilir. Kısa süreli ve hafif şiddette ataklarla başlayabilir. Gitgide hastalık ilerleyebilir, ağrılı dönemler uzar ve şiddetlenir. Genelde 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Yıllık görülme sıklığı 100.000’de 12’dir. ...

İnme vücudun pek çok fonksiyonunu etkileyen ağır bir hastalıktır. Kol ve bacakta güçsüzlük, konuşma güçlüğü, yutma bozukluğu, halsizlik ilk bakışta fark edilen önemli sorunlardır. Bunların üzerine bir de ağrı eklendiğinde kişinin yaşam kalitesi ciddi anlamda düşer. İnme geçirmiş hastaların yaklaşık yarısında ağrı şikayeti mevcuttur. İnme ile ilişkili ağrılar dört kategoride ele alınabilir: Santral ağrı sendromu, kompleks bölgesel ağrı sendromu, spastisiteye ...