Subdural Hematom – Beyin Kanamaları

Subdural hematom, beynin iç ve dış zarları arasında meydana gelen beyin kanamasıdır. Subdural kanama; genellikle düşme, trafik kazası veya saldırı gibi nedenlerle meydana gelen kafa travmaları sonucu oluşur.
subdural hematom

Subdural hematom, beynin iç ve dış zarları arasında meydana gelen beyin kanamasıdır. Genellikle ciddi kafa travmaları sonucu oluşur. Beyni çevreleyen doku katmanları arasında – en dıştaki tabaka (dura) ile bir alttaki tabaka (araknoid) arasında – kanama meydana gelmesidir.

Subdural hematomda, kanama beynin kendisinde değil; beyin zarlarında ve kafatasının altındadır. Beyin zarları arasında meydana gelen kanama sonucu, bu bölgede kan birikmeye başlar ve beyin dokuları baskı altında kalır. Baskı altında kalan beyin dokuları hasar görmeye başlar ve kişide beyin hasarına bağlı şikayetler gelişir. Kafatasının içindeki basınç çok yüksek bir seviyeye çıkarsa bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.

Subdural Hematom Belirtileri

subdural hematom belirtileri
Kaynak: my.clevelandclinic.org

Subdural hematomun büyüklüğü, kanama hızı; kişinin yaşı ve genel sağlık durumu belirtilerin nasıl olacağını etkileyebilir. Subdural hematom belirtileri şunları içerir:

 • Baş ağrısı
 • Bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı
 • Davranış değişikliği
 • Baş dönmesi
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Uyuşma, uyuşukluk
 • Kas güçsüzlüğü veya felç
 • Nöbet geçirme

Subdural Hematom Tipleri

Subdural hematom Mr görüntüsü
Kaynak: case.edu

Subdural hematom belirtileri, çoğunlukla kanamanın hızına bağlıdır. Burada 3 tip vakadan söz etmek mümkündür:

 1. Şiddetli kafa travmaları sonucu aniden subdural hematom oluşabilir ve kişi bayılabilir, komaya girebilir veya hayatını kaybedebilir.
 2. Daha yavaş kanama hızında; kişi, kafa travmasından sonra günlerce normal görünebilir. Ancak ilerleyen zamanlarda kafa karışıklığı ve çeşitli şikayetler gelişmeye başlar.
 3. Çok yavaş kanamalarda ise, kafa travmasından sonra 2 haftadan daha uzun süre belirgin bir şikayet oluşmayabilir.

Subdural Kanama Neden Olur?

subdural kanama

Subdural kanama; genellikle düşme, trafik kazası veya saldırı gibi nedenlerle meydana gelen kafa travmaları sonucu oluşur. Kafaya gelen şiddetli darbeler, beyin kan damarlarında ani kanamalara yol açabilir.

Kanama bozukluğu olan ve kan sulandırıcı kullanan kişilerde subdural hematom gelişme olasılığı yükselir. Normalde kanamaya yol açmayacak şiddetteki kafa travmaları, bu kişilerde subdural hematoma neden olabilir.

Kronik bir subdural hematomda, beynin dış yüzeyindeki küçük damarlar yırtılarak kanamaya neden olabilir. Bu durumda günler veya haftalar boyunca herhangi bir şikayet görülmeyebilir. Yaşlı insanlar, kronik subdural hematom için daha yüksek risk altındadır.

Subdural Hematom Tanısı Nasıl Konulur?

subdural hematom tanısı

Geçirilmiş bir kafa travması sonrası hastaneye başvuran kişilere, genellikle bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılır. Travma sonucu bir subdural hematom gelişti ise, bu görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilebilir. Subdural hematomun teşhisinde MRG, BT’den biraz daha üstündür. Ancak BT daha hızlıdır ve daha kolay elde edilebilir.

Subdural hematom tanısı için nadiren anjiyografi kullanılabilir. Kasıktaki bir arterden sokulan kateter, boyun ve beyindeki arterlere ulaştırılır. Ardından bu bölgeye özel bir boya enjekte edilir ve bir röntgen ekranı beyin damarlardaki kan akışını gösterir.

Subdural Hematom Tedavisi

subdural hematom tedavisi

Uygulanacak tedavi yöntemi, kanamanın ciddiyetine bağlıdır. Hafif semptomların görüldüğü küçük kanamalarda, doktorlar hastayı yalnızca gözlem altında tutabilirler. Subdural kanamanın kendiliğinden iyileşip iyileşmediğini takip etmek için görüntüleme testleri tekrarlı şekilde yapılır.

Daha şiddetli veya tehlikeli kanamalarda, beyin dokusu üzerindeki baskıyı azaltmak için ameliyat gerekebilir. Ameliyat için de farklı teknikler kullanılabilir. Kafatasında, kanama bölgesine açılan bir delikten kan dışarı çekilebilir. Kafatasının bir bölümü kısa veya daha uzun bir süre için çıkarılabilir.

Subdural hematom acil tıbbi müdahale veya ameliyat işlemleri tamamlandığında, hastada beyin hasarına bağlı bir fonksiyon kaybı veya felç tablosu oluştu ise fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci (kapsamlı nöro-rehabilitasyon süreci) başlar.

Beyin Kanaması Sonrası İyileşme Süreci’ni Okumak İçin Tıklayın

Referans: webmd.com

Prof. Dr. Engin Çakar
Memorial Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar inme ve beyin Hasarı, nörorehabilitasyon, algoloji alanlarında uzmanlaşmıştır.