Aşırı stres, hızlı ve talepkar dünyada hayatımızın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Stres genellikle zihinsel ve duygusal gerginlikle ilişkilendirilse de etkisi zihinsel alanın ötesine geçerek fiziksel sağlığımızı da etkiler. Aşırı stresin yaygın bir fiziksel belirtisi kas ağrısıdır. Bu yazımızda stres ve kas ağrısı arasındaki  ilişkiyi inceleyip, vücudumuzun stres etkenlerine nasıl tepki verdiğine ve stresin neden olduğu kas rahatsızlığının ardındaki mekanizmalara ...

Fiziksel ve zihinsel sağlık, hayatın devamlılığı için ayrılmaz bir ikilidir. Stres yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve etkileri duygusal rahatsızlığın daha da ötesine geçebilir. Stresin beyin, kaslar ve genel sağlık üzerindeki etkisini bilerek, dengeli ve kaliteli bir yaşam sürdürmek için etkili stres yönetiminin yapılması oldukça önemlidir. Nörolojik düzeyde stres, beyindeki karmaşık olaylar dizisini tetikler. Duyguların işlenmesinden sorumlu bölge olan amigdala, bir ...

Tükenmişlik sendromu ilk olarak 1970’lerde tanımlandı. Bu sorun daha önceden herhangi bir psikolojik veya psikiyatrik rahatsızlığı olmayan kişilerde yapılan işle alakalı şikayetlere yol açar. Kişinin işinin gerektirdiği şeyler ile kendi beklenti ve idealleri arasındaki tutarsızlık tükenmişlik sendromunu tetikler. İş yükü arttıkça buna bağlı zihinsel stres, yük ve sorumluluklar birikir. Belli bir noktadan sonra omuzlarımızdaki yük taşıyamadığımız bir noktaya gelir. Hayal ...