Yoğun bakım sonrası sendromu (post-intensive care syndrome, PICS), kritik hastalık ve yoğun bakımı atlatmış hastalarda görülen bir takım sağlık problemlerini tanımlar. Genel olarak PICS travmatik beyin hasarı ve inmeye bağlı yoğun bakım sonrası yaşanan bozukluklardan ayrılır. PICS’de görülen sorunlar üç ana başlıkta sınıflanır: fiziksel bozukluklar, zihinsel bozukluklar ve psikiyatrik bozukluklar. Kişide bu alanlardan sadece birini ilgilendiren belirtiler de olabilir, iki ...

Bilişsel davranışsal terapi (BDT) kişinin düşünme ve davranış şeklini değiştirerek problemlerini çözmeyi amaçlayan konuşmaya dayalı bir terapi şeklidir. En sık olarak anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılır fakat başka zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarında da yararı görülmüştür. BDT düşüncelerinizin, duygularınızın, fiziksel hislerinizin ve eylemlerinizin birbiriyle ilişkili olduğu konseptine dayanır. Olumsuz düşünce ve duygular sizi kısır bir döngüde hapsedebilir. BDT bunaltıcı problemleri ...

İnme, travma, tümör gibi beyin hasarına yol açan olaylar sonrasında kişide felç gelişebilir. Kol ve bacakta kuvvet kaybı, his kaybı, yürüyememe, konuşma bozukluğu, mesane ve bağırsak sorunları görülebilir. İyileşme süreci yoğun bir çaba gerektirir. Etkili bir fizik tedavi ve rehabilitasyon için hastanın katılımı çok önemlidir. Ancak bazen en önemli konu olan istek, moral ve motivasyonda eksiklik görülebilir. Bu durumda hasta ...

Beyin hasarı sonrası kişilik değişikliği, davranış bozuklukları ve psikolojik problemler etkilenen beyin kısmına ve hasarın şiddetine göre görülebilen sorunlar arasındadır. Kim olduğumuz ve bizi biz yapan şeyler pek çok felsefi tartışmanın konusu olmuştur. Kibarlık, sevecenlik, bencillik, sinirlilik gibi karakter özellikleri kimliğimizin önemli bir parçasıdır. Bunların yanında ahlaki değerlerimiz, duygularımızla başa çıkma şeklimiz, insanlara ve olaylara verdiğimiz tepkiler birey olarak özelliklerimizi ...

Beyin damar tıkanıklığı tüm inmelerin yaklaşık %85’inden sorumludur. Beynimiz sağ ve sol yarı kürelerden oluşur ve damar tıkanıklığının etkilediği tarafa göre inmenin kişide yol açtığı sorunlar farklılık gösterir. Bu farklılık özellikle duyuların algılanması, konuşma-anlama ve davranış bozukluklarında kendini gösterir. Beyinde sağ tarafta damar tıkanıklığı sonuçları Sol yüz kasları, kol ve bacakta kısmi ya da tam kuvvet kaybı, sol vücut yarısında ...

Tükenmişlik sendromu ilk olarak 1970’lerde tanımlandı. Bu sorun daha önceden herhangi bir psikolojik veya psikiyatrik rahatsızlığı olmayan kişilerde yapılan işle alakalı şikayetlere yol açar. Kişinin işinin gerektirdiği şeyler ile kendi beklenti ve idealleri arasındaki tutarsızlık tükenmişlik sendromunu tetikler. İş yükü arttıkça buna bağlı zihinsel stres, yük ve sorumluluklar birikir. Belli bir noktadan sonra omuzlarımızdaki yük taşıyamadığımız bir noktaya gelir. Hayal ...

Bu yazımızda felcin psikolojik etkileri üzerinde duracağız. Felç hayatın hemen her alanını etkileyebilen ani gelişen ciddi bir hastalıktır. Felç kişiyi olduğu kadar yakınlarını da etkiler. Felç geçiren hastalar eskiden alıştıkları hayatı kaybettikleri hissine kapılabilir. Şok, inkar, öfke, yas ve suçluluk gibi duygular bu derece yıkıcı bir hastalıkla karşılaşıldığında normaldir. Bu duygularla başa çıkmak zor olabilir ama kişi kendine özgü değişik ...