Tortikollis başın bir omuza doğru eğildiği, boyun ile yüzün diğer tarafa döndüğü bir durumdur. Latince tortus (bükülme) ve collum (boyun) kelimelerinin birleştirilmesi ile isimlendirilmiştir. Baş ve boyun eğik görünür. Doğuştan var olabilir ya da sonradan oluşabilir. Tortikollis özellikle yeni doğan bebeklerde dikkat çeken bir sorundur. Rahimde bebeğin pozisyonu veya zor doğumla ilişkili olarak boynun bir yanındaki kaslar gerilip zedelenebilir. Sonuçta ...

Çocuklar ilk defa yürümeyi öğrendiklerinde pek çoğu ayak parmak uçları üzerinde adımlamaya başlar. Buna parmak ucu yürüme denir. Çocuklar genelde 12-15 aylıkken yürümeye başlar. Bu dönemde farklı adımlama pozisyonlarını deneyebilirler, parmak ucu basma da bunlardan biridir. 24. aya gelindiğinde ayak tabanlarını tam olarak yere basabilmeleri gerekir. Çocukların büyük kısmı üç yaşına geldiğinde ayağının tamamını basarak yürür. Eğer üç yaşından sonra ...

Spina bifida bebeğin omurga ve omuriliğinin anne karnında iken doğru şekilde gelişim göstermemesi nedeniyle omurgada açıklık oluşmasıdır. Halk arasında belde kese ile doğmak şeklinde de bilinir. Spina bifida bir nöral tüp bozukluğudur. Nöral tüp bebeğin beyin ve omuriliğinin geliştiği embriyolojik yapıdır. Normalde nöral tüp gebeliğin dördüncü haftasında kapanır. Spina bifidada ise doğru şekilde gelişip kapanamaz ve sonuçta omurga ve omurilikte ...

Pediatrik rehabilitasyon, çocukluk çağında görülen serebral palsi, spina bifida, brakiyal pleksus yaralanması, muskuler distrofi, travmatik beyin hasarı, omurilik felci gibi hastalıklarla ilgilenen, çocuğun fiziksel, fonksiyonel, bilişsel, psikososyal kısıtlılıklarını gidermeyi ya da mümkün olan en yüksek potansiyelini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir disiplindir. Bebeklik döneminden 18 yaşa kadar çocukların rehabilitasyonu pediatrik rehabilitasyon başlığında ele alınır. Bebeklik ve çocukluk dönemi büyüme ve gelişmeyi kapsadığı ...