Beyincik veya Latince ismiyle serebellum beynin arka alt tarafında yer alan merkezi sinir sistemi organıdır. Boyut ve yapı olarak beynin daha küçük bir versiyonuna benzetilebilir. Tıpkı beyin gibi iki yarı küreden (hemisferden) oluşur. Ağırlık olarak beynin onda birini oluşturmasına karşın beyindeki nöronların yaklaşık yarısı serebellumda yar alır. Beyinciğin Görevleri Serebellumun en önemli fonksiyonu hareketlerin düzenlenmesidir. İstemli bir hareket yaptığımızda ilk ...

Dentat girus temporal lobda yer alan bir beyin kabuğu kıvrımıdır. Bazı yazarlar dentat girusu hippokampusun parçası kabul eder. Diğer bir görüş ise hippokampus ve komşusu anatomik yapıların meydana getirdiği hippokampal formasyonun parçası olduğudur. Beyinde yeni nöronların oluştuğu bilinen başlıca iki bölge olfaktor bulbus ve dentat girustur. Yeni nöron oluşumu nörogenezis olarak adlandırılır. Dentat girusta meydana gelen yeni nöronlar öğrenme, hafıza ...

Talamus beynin derininde, diensefalonun arka parçasında bulunan büyük bir çift gri cevher kütlesidir. Üçüncü ventrikülün dış duvarının büyük bölümü talamusla komşudur. Beyin korteksine giden duyu sinyalleri için aktarma istasyonudur. Ayrıca hareket, duygu, hafıza, uyanıklık ve diğer sensorimotor asosiasyon fonksiyonlarında önemli roller alır. Sağ ve sol talamus birbiriyle massa intermedia (intertalamik adezyon) ile bağlantılıdır. Talamusun kan dolaşımı esas olarak posterior serebral ...

Korpus kallozum beynin sağ ve sol yarı küresinin arasındaki yarığın (longitudinal fissürün) derininde yer alan, iki yarı kürenin birbiriyle iletişimini sağlayan sinir liflerinden meydana gelen bir yapıdır. Korpus kallozumdaki nöronların akson ve dendritleri karşı yarı küredeki simetrik noktalarla bağlantı yapar. Bu nedenle beynin bir yarı küresindeki noktaya verilen elektriksel uyarı genelde karşı taraftaki simetrik noktada cevaba neden olur. Korpus kallozumdaki ...

Kapsula interna beyin kabuğunun derininde yer alan subkortikal yapılardan biridir. Bazal gangliyonlar, talamus ve beyin sapı diğer subkortikal beyin yapılarıdır.  Kapsula internanın ön kısmı kaudat ve lentikuler nukleusları, arka kısmı ise talamus ve lentikuler nukleusu birbirinden ayırır. Kapsula interna sinyal taşıyan sinir liflerinden (aksonlardan) meydana gelir. Beyin kabuğuna giden ve oradan gelen sinir liflerini içeren bu yapı, pek çok kavşak ...