Boyun Düzleşmesi Nedir?

Boyun omurlarının normalde sahip olduğu kıvrımı kaybetmesi ile görülen duruş bozukluğuna boyun düzleşmesi denilir. Boynumuzdaki 7 omur kemiği normalde ense çukurunu oluşturacak şekilde yumuşak bir kavis çizer. Buna servikal lordoz denilir. Omuzların çöktüğü, başın öne yer değiştirdiği kambur duruşla ilişkili olarak bu kavis düzleşebilir hatta eğrilik tersine dönebilir. Boyun düzleşmesi boyun MRG (emar) raporlarında “servikal lordozda azalma”, eğriliğin tersine dönmesi “kifotik açılanma” olarak raporlanabilir. Boyun düzleşmesi toplumda yaygın olarak görülür. En ciddi boyun sorunlarından olmamakla beraber ağrı, tutukluk gibi sorunlara zemin hazırlar ve yaşam kalitesini bozabilir.

Boyun Omurları Normalde Neden Kavislidir?

Omurgamız yandan bakıldığında normalde dört kavis yapar. Bunlardan ikisi arkaya doğru çıkıntı yapar, ikisi öne doğru çukur oluşturur. Arkaya doğru çıkıntı yapan kavislere kifoz denilir, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde bulunurlar. Çukur yapan eğrilikler ise lordoz olarak isimlendirilir; ense ve bel çukurunu oluştururlar. İnsan kifotik eğrilik ile doğar, başı tutma ve yürüme becerisinin kazanılması ile lordotik eğrilikler oluşur. Bu nedenle kifotik eğriliklere primer eğrilik, lordotiklere ise sekonder eğrilik denildiği de olur. Omurganın yaptığı kavisler vücudun dengesinin korunmasına yardım eder. Yerçekimi kuvvetinin yol açtığı stres sadece yukarıdan aşağıya iletilmek yerine öne ve arkaya dağıtılarak azaltılır.

Boyun Düzleşmesinin Önemi

Boyun düzleşmesi normal boyun kavsinin (servikal lordozun) azalmasından tam olarak düzleşmesine ve daha da ilerleyip ters açılanma yapmasına dek farklı derecelerde olabilir. Boyun düzleşmesinin diğer bir belirtisi ise kafatasının birinci boyun omuru ile yaptığı eklemin bükülme (fleksiyon) derecesinin armasıdır. Bu seviyedeki aşırı bükülme tüm boyun ve omurgaya yayılan aşırı yüklenmeye neden olabilir. Sırt düzleşmesine yol açabilir. Omurgaya yükün dengesiz dağılması sonucu disk yıpranması, kireçlenme, bel-boyun fıtığı riski yükselir.

Boyun düzleşmesi olduğunda boynun ön tarafındaki kasların esnekliği azalırken diğer kaslar ise fazla gerilir. Aynı zamanda boynun arkasında kafatasından son boyun omuruna dek uzanan bağ (nuka ligamenti) zorlanır. Bu bağın görevi boynun öne yapabileceği maksimum bükülmeyi kısıtlamaktır. Boyun düzleşmesinde bağ gerim kapasitesinin sınırına yaklaşabilir, bu da herhangi bir travma durumunda göstermesi gereken şok emici özelliği kısıtlayabilir. Yani boyun travma sonucu yaralanmaya daha açık hale gelir. Boyun düzleşmesinin zemin hazırladığı bu tür yaralanmalarda omurilik ve sinir lifleri de etkilenebilir. Boyun ağrısı yanında ensede yanma-karıncalanma, çift görme, yutma güçlüğü gibi sorunlar oluşabilir.

Boyun Düzleşmesi Neden Olur?

  • Sürekli başı öne eğerek telefon-tablet gibi cihazlara bakmak
  • Uzun süre oturmak ve hareketsiz hayat tarzı nedeniyle kasların esnekliğini yitirmesi ve zayıflaması
  • Omurga kireçlenmesi (dejeneratif disk hastalığı)
  • Doğumsal anormallikler
  • Omurga cerrahisine bağlı
  • Boyun yaralanması veya travma sonucu bağlarda zedelenme
  • Sistemik hastalıklar, tümörler, enfeksiyonlar

Boyun Düzleşmesi Tedavisi

Boyun düzleşmesi çoğu kez spesifik bir tedavi gerektirmez. Duruş bozukluğunun düzeltilmesi, masaj, egzersiz, sıcak ya da soğuk uygulamalar yararlı olabilir. Şikayetler bu yöntemlerle düzelmezse fizik tedavi, manipülasyon ya da alternatif yöntemler denenebilir.

Boyun ligamentlerinde zedelenme tespit edilirse ilgili bölgelere PRP ya da proloterapi enjeksiyonları uygulanabilir.

Uzman Doktor Deniz Doğan
Mecburi hizmetini Silopi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Şu anda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Uzm. Dr. Deniz Doğan tıp fakültesi eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini 2015 yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıştır.