Yoğun bakım sonrası sendromu (post-intensive care syndrome, PICS), kritik hastalık ve yoğun bakımı atlatmış hastalarda görülen bir takım sağlık problemlerini tanımlar. Genel olarak PICS travmatik beyin hasarı ve inmeye bağlı yoğun bakım sonrası yaşanan bozukluklardan ayrılır. PICS’de görülen sorunlar üç ana başlıkta sınıflanır: fiziksel bozukluklar, zihinsel bozukluklar ve psikiyatrik bozukluklar. Kişide bu alanlardan sadece birini ilgilendiren belirtiler de olabilir, iki ...

Beyin kanaması veya damar tıkanıklığına bağlı olarak ağır inme geçiren hastalarda trakeostomi açılması gerekebilir. En sık kullanım nedeni ağır inme geçiren ve yoğun bakımda tedavi edilen felçli hastalarda, solunum güçlüğü nedeniyle mekanik solunum desteği sağlamak içindir. Bunun haricinde yutma bozukluğu şiddetli olan, tüple beslenme ve yutma rehabilitasyonu ile akciğerlere yiyecek veya tükürük kaçışı önlenemeyen hastalarda da trakeostomi tüpü kullanılabilmektedir. Ağır ...