Torasik outlet sendromu, TOS veya torasik çıkış sendromu olarak da bilinir ve spesifik bir tanı testi bulunmaması nedeniyle gözden kaçabilen bir durumdur. Kola giden sinir ve kan damarlarının sıkışması nedeniyle oluşur. Kol ağrısı, kolda uyuşma ve güç kaybı gibi şikayetlere neden olur. Torasik çıkış bölgesi, köprücük kemiğinden koltuk altına kadar uzanan bir bölgedir. Bu bölge içinde sıkışma 3 yerde olabilir: ...

Pancoast tümörü sendromu akciğerin tepe (apeks) bölgesinde oluşan bir tümörün, boyundan kola giden sinir demeti brakiyal pleksusa doğrudan yayılım göstermesidir. Pancoast tümörü Akciğer kanserinin bir tipidir ve oluştuğu yerin neden olduğu kendine has özellikleri vardır. Sağ ya da sol akciğerin apeksinde ortaya çıkabilir. Sigara içicilerinde daha sık oranda oluşur. Bu tümörler genelde birinci ve ikinci sırt sinirleri ile sekizinci boyun ...

El bileği kırığı, ayak bileği kırığı, kesiler, burkulma, omuz çıkığı, inme, felç gibi durumlarda bazen kişi yaralanmanın vücudunda yarattığı hasarın çok üzerinde ağrı hissedebilir. Bu ağrılar başlatıcı etkenden sonraki ilk birkaç hafta içinde ortaya çıkar ve uzun süre devam edebilir. Ağrının hareketsiz kalmak ve sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ağrı nedeniyle kişinin hareketleri daha da kısıtlanır ...

Derin ven trombozu (DVT), vücudumuzda hemen cilt altındaki değil, daha derindeki toplardamarlarda (venlerde) pıhtı oluşmasıdır. Derin venler aynı isimli atardamarlar (arterler) ile yan yana bulunurlar. Pıhtı oluşumu, normal şartlarda yaralanma gibi nedenlerle damar dışına çıkan kanın akışının kesilmesi yani kanamanın durması için gereken bir reaksiyondur. Ancak çeşitli tetikleyici faktörler sonucu damar içinde de pıhtı oluşabilir. Damar içinde oluşan pıhtılar oluştuğu ...