Yaşlılarda düşme korkusu önemli bir sorundur. 65 yaşının üzerindeki kişilerin neredeyse yarısında düşme korkusu olduğu tespit edilmiştir. Düşme korkusunun kaynağı daha önceki düşmeler olabilir veya bazen hiç düşmemiş olmasına rağmen kişi düşme korkusu nedeniyle endişelenip aktivitelerini kısıtlayabilir. Aktivitelerin kısıtlanması kısa dönemde riskleri azaltacağı için gerçekten de düşme olasılığını azaltabilir. Ancak uzun dönemde bu yaklaşım fiziksel durumun iyice kötüleşmesine, kas ve ...

İnme hastalarında düşme riski azaltacak tedbirler almak çok önemlidir. İnme sonrası hastanede düşme oranları %14-65 oranında bildirilmiştir. Eve taburcu edilen inme hastalarının ilk 6 ay içinde düşme sıklığı %70’lere kadar çıkmaktadır. Yaşlı hastalarda bu oranlar daha yüksektir. Düşme kırık, yaralanma hatta ölüme yol açabilir. İnme hastaları düştüğünde kırık olma olasılığı normal kişilere kıyasla 4 kat daha fazladır. Düşen hastalarda düşme ...

Düşme neden önemlidir? “Düşme” tıbbi terminolojide kişinin herhangi bir kuvvetli dış etken ya da bilinç kaybı olmayan durumlardaki düşmelerini ifade etmek için kullanılır. İnsan her yaşta düşebilir, en sık da küçük çocuklar düşer. Fakat çocuklar ve gençlerin düşmeleri genelde ciddi sorunlara yol açmaz. Buna karşılık yaşlılarda düşme riski artar, ayrıca düşmeler yaralanma, kırık, travmatik beyin hasarı hatta ölüme yol açabilir. Kalçasını ...