Diyabet ve İnme – felç riski arasındaki bağlantı uzun zamandır tıbbi incelemelerin konusu olmuştur ve araştırmalar bu iki sağlık problemi arasındaki ilişkiyi sürekli olarak ortaya çıkarmaktadır. Yüksek kan şekeri seviyeleri ile karakterize edilen kronik bir metabolik bozukluk olan diyabet, çeşitli organlara doğrudan tehdit oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda İnme – felç gelişme riskini de önemli ölçüde etkileyebilir. Bu iki sağlık sorunu ...