Anestezi ameliyat esnasında kişinin uyutularak ağrı hissetmemesini sağlayan bir işlemdir. Peki anestezi tam olarak nasıl gerçekleşir ve beyni nasıl etkiler? 170 yıllık tarihi olmasına karşın anestezi sırasında beyinde olanlar tıbbın gizemini koruyan alanlarından biridir. Anestezi terim olarak ağrıya duyarsızlık anlamına gelir. Genelde ameliyatlar sırasında kullanılır, tipik olarak gaz veya damar içi verilen ilaçlarla sağlanır. Genel anestezi uyutulmayı içerir. Lokal anestezide ...

Yaşlılık vücudumuzda gözle görülür değişikliklere neden olur. Saçlarımız ağarır, cildimiz kırışır ve esnekliğini yitirir. Beynimizde yaşlanma ile beraber daha zor fark edilen değişimler gerçekleşir. Kas ve eklemlerimiz gibi beynimiz de tutuklaşabilir. Hafıza ve zihinsel becerilerde gerileme olabilir. Davranışlara yansıyanlar dışında mikroskopik düzeyde de pek çok değişim olur. Bilişsel Değişiklikler Normal yaşlanma süreci zihinsel becerilerde hafif değişikliklere neden olur. Yeni bilgileri ...

Nöron veya sinir hücresi, sinir sisteminde bilgiyi ileten ve işleyen, elektriksel olarak uyarılabilen hücredir. Nöronlar birbirleriyle sinaps denilen bağlantılarla iletişim kurar. İnsan beyninde 100 milyar civarında nöron bulunur. Nöronların tek başlarına herhangi bir bilinci olmasa da, milyarlarca hücrenin birbiriyle yaptığı trilyonlarca bağlantı üzerinden iletişim kurması ile bilinç, duygu ve düşünceler ortaya çıkar. Akson ve Dendritler Tipik bir nöron hücre gövdesi ...

Hippokampus beynin hafıza ile ilişkili bir bölgesidir. Şekli denizatına benzetildiği için Yunanca bu anlama gelen kelimeden ismini almıştır. Temporal lobun iç kısmında yerleşimlidir. Duygusal cevapları düzenlemekten sorumlu limbik sistemin parçasıdır. Uzun dönemli hatıraların oluşturulması ve saklanmasında görevlidir. Ayrıca mekan tanıma ve yön tayininde de rolü vardır. Anatomi Hippokampüs beynin geri kalanı ile entorhinal korteks denilen yapı aracılığıyla bağlantı kurar. Entorhinal ...

Frontal lob beyin kabuğunu oluşturan dört lobdan birisidir. Diğerleri parietal, temporal ve oksipital loblardır. Alnın arkasında yer alan frontal lob beynin en yavaş olgunlaşan kısmıdır, gelişimini yirmili yaşların ortalarına kadar devam ettirir. Bu nedenle çocukluk ve gençlik dönemindeki beyin hasarlarında frontal lobun özellikle hassas olduğu söylenebilir. Hasarında davranışlar ve zihinsel fonksiyonlar etkilenir. Beyin kabuğunun bu ön kısmı çeşitli yüksek seviyeli ...

Beyin kabuğumuz (korteks) iki yarı küreden oluşur. Sağ ve sol yarı kürelerin her biri ise dört adet lob denilen alt kısımda incelenir. Bunlar frontal, parietal, temporal ve oksipital loblardır. Kortekste lateral fissür denilen yarığın altında, kulağa yakın şakak bölgesinde temporal lob bulunur. Görsel hafıza, lisan anlama, işitme duyusu, ağrı, duygusal ilişkilendirme süreçleri ve başka pek çok fonksiyondan sorumlu bir bölgedir. ...

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten meydana gelir. Beyin ve omurilikten çıkan sinir lifleri ile vücudun diğer bölgelerindeki sinir düğümleri ise periferik sinir sistemini oluşturur. Periferik sinir sistemi bilinçli hareket ve duyu sinyallerini taşıyan somatik sistem ile istem dışı olan kalp atışı, solunum, sindirim, terleme, kan basıncı gibi aktiviteleri düzenleyen otonomik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Beyin anatomik olarak 3 ...