Uyluk Dış Kısmında Ağrı ve Uyuşma – Meraljia Parestetika

Mareljia parestetika, uyluğun dış kısmında ağrı ve uyuşma yapan bir klinik durumdur. Bernhardt-Roth sendromu olarak da adlandırılır. Lateral femoral kutanöz sinir denilen sinir lifinin sıkışması sonucu meydana gelir. Genellikle çok ciddi bir sorun değildir fakat rahatsız edici olabilir. Gebelik, kıyafetlerin sıkması, kalçadan ameliyat geçirmek, obezite, uzun süre ayakta durmak veya yürümek lateral femoral kutanöz sinirin zedelenmesine yol açabilir. Bu sorun genellikle birkaç ayda kendiliğinden veya fizik tedavi ile düzelir. Elbette eğer belli bir neden tespit edilirse nedeni ortadan kaldırmak gerekir. Örneğin daha bol kıyafetler giymek ve kilo vermek gibi. Hamilelikte ortaya çıkmışsa sıklıkla doğum sonrası şikayetler azalır. Uzun süre devam eden olgularda fizik tedavi, ilaç tedavisi ya da lokal enjeksiyon (iğne) tedavisi yapılabilir.

Mareljia Parestetika Belirtileri Nelerdir?

Mareljia parestetikada uyluğun dış yan kısmında, genellikle tek bacakta belirti olur. Ağrı, yanma, karıncalanma, elektriklenme, his kaybı, sancı gibi şikayetler olur. Uzun süre ayakta kalınca ve yürüyünce şikayetler artar. Uyluk dış kısmının cildi hafif dokunmaya ve sıcaklığa karşı hassasiyet gösterebilir. Kaslarda belirti vermez. Belirtiler ilk dönemler genelde hafiftir, fakat sorun ilerledikçe daha keskin ve şiddetli ağrılar oluşabilir. Ağrı ve uyuşma hisleri görünürde bir neden olmaksızın bazen geçebilir sonra tekrar artabilir.

Meraljia Parestetika Neden Olur?

Uyluğun dış kısmındaki cildin duyusunu alan lateral femoral kutanöz sinirin sıkıştığı veya zedelendiği durumlar bu soruna yol açar. Bu siniri oluşturan lifler bel seviyesinde omurilikten çıkar, inguinal ligament denilen bağın altından geçerek kasık bölgesini terk edip uyluğa geçiş yapar.

Sinir lifleri beyin ile vücudumuz arasındaki iletişimi sağlar. Hareket sinyallerini beyinden kaslara iletirken çeşitli duyuları vücuttan beyne iletir. Lateral femoral kutanöz sinirin görevi uyluğun dış kısmındaki cildin duyusunu almak ve beyne iletmektir.

Sinir lifleri vücutta ilerlerken kas, ligament, kemik ve eklemlerin altından, üstünden veya arasından geçmek durumundadır. Bazı geçiş yollarında sıkışma veya gerilme olabilir. Sinir sıkışması olduğunda ağrı, uyuşma, his kaybı, kaslarda kuvvet kaybı, kas erimesi gibi belirtilere yol açar.

Uyluğun dış kısmında ağrı ve uyuşma ile kendini belli eden mareljia parestetika obezite, hamilelik, sıkı kıyafetler giymek, ağır aletlerin takıldığı bir kemerle çalışmak, uzun sürelerle ayakta durmak, yürümek, koşmak veya bisiklete binmek gibi nedenlerle oluşabilir. 30-60 yaşlar arasında daha sık görülmektedir. Lateral femoral kutanöz sinir sadece duyu sinyallerini taşıdığından kaslarla ilişkili belirtiler oluşmaz.

Trafik kazasında emniyet kemerinin yol açtığı travmatik yaralanma kasık bölgesinde ödeme yol açarak mareljia parestetikaya neden olabilir.

Şeker hastalığı sinir liflerinin zedelenme riskini arttırır. Hatta şeker hastalığı varsa meraljia parestetika gelişme riski 7 kat fazla bulunmuştur.

Hamilelikte Uyluğun Dış Kısmında Ağrı ve Uyuşma

Hamilelikte karnın büyümesi ve kilo alımı kasık bölgesine bası yapar. Basıncın artması lateral femoral kutanöz sinirin ezilmesine yol açarak uyluğun dış kısmında ağrı ve uyuşma hissine yol açabilir. Şikayetler hamilelik ilerledikçe kötüleşebilir fakat çoğunlukla doğum sonrası düzelir. Mareljia parestetika, hamilelikle ilgili başka sorunlara yol açan veya bebeği etkileyen bir durum değildir.

Mareljia Parestetika Tanısı Nasıl Konulur?

Uyluk dış kısmında ağrı ve uyuşma şikayetiniz varsa fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoruna görünmelisiniz. Şikayetlerinizi dinledikten sonra risk faktörlerini sorgulayacaktır. İş gereği ağır bir kemer takıp takmadığınız, sıkı korse ya da çorap kullanımı, ek hastalıklarınız, kullandığınız ilaçlar sorulabilir. Uylukta tam olarak nerede ağrı ve uyuşma hissettiğinizi elinizle göstermeniz istenir. Uyluk cildinde dokunma hissinde bozulma olup olmaması muayene ile değerlendirilebilir. Tıbbi öykü ve fizik muayene ile mareljia parestetika tanısı konulabilir. Ancak olası başka hastalıkları dışlamak veya tanıyı doğrulamak için kalça röntgen ya da emar (MR) filmi, sinir iletim çalışması veya elektromiyografi (EMG) tetkikleri yapılabilir. Bazen bu durum bel fıtığı ya da kalça sorunları ile karışabilmektedir.

Meraljiya Parestetika Tedavisi

Şikayetler kendi kendine yapılabilecek basit tedaviler ve alınacak tedbirlerle çoğunlukla birkaç ayda düzelir. İlk yapılması gereken risk faktörlerini ortadan kaldırmaktır. Daha esnek ve bol kıyafetler giymek, uzun süre ayakta durmak ve yürümekten kaçınmak, kilo vermek gerekir. Basit ağrı kesici ilaçlar ve masaj da yararlı olabilir. Kalça ve uyluk kaslarının esnekliği arttıran egzersizler uygulanabilir.

Şikayetler şiddetli ise veya 2-3 aydan uzun süredir devam ediyorsa fizik tedavi, lokal enjeksiyon (iğne tedavileri) ve sinir sıkışmasına bağlı şikayetleri azaltmaya yönelik özel ilaç tedavileri gerekebilir. Bu yöntemler etki etmezse çok nadiren sinir basısı ameliyatla azaltılabilir.

Uzman Doktor Deniz Doğan
Mecburi hizmetini Silopi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Şu anda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Uzm. Dr. Deniz Doğan tıp fakültesi eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini 2015 yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıştır.