Kalçada Kireçlenme

Kalçada kireçlenme, kemiklerin ekleme bakan yüzlerini saran kıkırdak tabakasının harabiyeti, kemik kenarlarında dikensi çıkıntı oluşumu, kemiğin sertleşmesi ve şeklinin bozulması ile karakterize, yaşla beraber sıklığı artan bir sorundur. Kalça kireçlenmesi sağ ve sol iki tarafta veya sadece bir tarafta oluşabilir. Yıllar içinde gelişen kronik bir problemdir.

Kalçada Kireçlenme Kimlerde Görülür?

Obezite, ağır fiziki şartlarda çalışmak, ileri yaş, genetik faktörler, doğumsal kalça çıkığı (gelişimsel kalça displazisi), kalçayı zedeleyen travmalar kalçada kireçlenme olması için risk faktörüdür. Bu risk faktörleri olmasa bile bir kişide kalça kireçlenmesi oluşabilir, yani her zaman nedeni tespit edilemez.

Kalça Kireçlenmesi Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen belirtisi kalça ağrısıdır. Kaba etlerde, kasıkta, uylukta ve dizde ağrı hissedilebilir. Ağrı genellikle sinsi başlangıç gösterir ve zaman içinde kötüleşir, fakat bazen aniden başladığı da olur. Hareketle, yürümekle şiddeti artar. Soğuk ve yağmurlu havalarda ağrı kötüleşebilir.

Bir diğer sık görülen belirti kalça ekleminde tutukluk ve hareket kısıtlılığıdır. Kalçanın özellikle içe dönme ve arkaya doğru olan hareketi kısıtlanır; buna karşın kişi kalçası bükülü ve dışa doğru dönme pozisyonda iken daha rahat eder. Eklemde kilitlenme, takılma hissi, kütürtü, sürtünme hisleri oluşabilir.

Kalça kireçlenmesi çok ilerlerse uyluk kemiğinin küre şekilli baş kısmı normal eklem yerinden iyice yukarıya yer değiştirebilir; bu da o bacağın kısalması şeklinde belirti verir. Kalça kireçlenmesi önce ağrı, daha sonra hareket kısıtlanması ve son olarak da bacak boyunun kısalması ile kişinin yürüyüşünü bozar; topallamaya yol açar.

Kalça Kireçlenmesine Nasıl Tanı Konulur?

Şikayetler ve fizik muayene tanı koymada temel bilgileri sağlar. Röntgen filmi kireçlenmeyi net bir şekilde gösterir. Kalçanın ön-arka filminde eklem aralığının daraldığı, kemiklerin ekleme yakın kısımlarının serleştiği, uyluk kemiğinin baş kısmının yer değiştirdiği görülebilir.

Tedavisi

İlk tedavi seçenekleri ameliyatsız yöntemlerdir. Obez kişilerin kilo vermesi tedavide ilk adımdır. Egzersizler ile kalça çevresindeki kaslar başta olmak üzere bacak ve gövde kasları esnetilip kuvvetlendirilir. Böylece hafif ve orta şiddetteki kireçlenmelerde eklem hareketleri iyileşebilir, ağrısız yürüme mesafesi artıp yaşam kalitesi artabilir. Düzenli egzersiz protez cerrahisi ihtiyacını erteler. Ekleme binen yükü azaltmak için baston gibi yürümeye yardımcı araçlar tavsiye edilebilir. Ağrı kesici ilaçlar kısa süre ile önerilebilir.

Fizik tedavi yöntemleri kalça kireçlenmesine bağlı ağrı ve tutukluğun giderilmesinde yararlı olabilir. Sıcak veya soğuk uygulamalar, elektroterapi yöntemleri, ultrason gibi derin ısıtıcı yöntemler kullanılabilir. Kalça kireçlenmesinde eklem sıvısını takviye amaçlı hyaluronik asit enjeksiyonları (viskosuplementasyon) yapılabilir. İlerlemiş hastalıkta total kalça eklem protez ameliyatı gerekebilir.

Uzman Doktor Deniz Doğan
Mecburi hizmetini Silopi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Şu anda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Uzm. Dr. Deniz Doğan tıp fakültesi eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini 2015 yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıştır.