İnme ve beyin hasarlarında hafıza, dikkat, problem çözme, anlama gibi bilişsel beceriler olumsuz etkilenebilmektedir. Hangi yılda ve nerede olduğunu bilmeme, cümle kurmakta zorlanma, söylenen şeyleri unutma gibi belirtiler görülebilir. Bilişsel egzersizler bu sorunlarla mücadele etmeye yöneliktir. Diğer egzersizlerde olduğu gibi düzenli yapılmaları halinde fark yaratırlar. Aerobik egzersizlerin de inme geçirmiş kişilerin bilişsel becerilerini arttırdığı görülmüştür. Burada inme ya da beyin ...

İnmeli hastalarda zihinsel rehabilitasyon olarak adlandırabileceğimiz mental alıştırmalar, bu alandaki görece yeni yaklaşımlar arasındadır. Mental alıştırmalar hayali sahne veya görevlerin istemli imgelemi iken motor (hareket) imgelem alıştırması özellikle hareket performansını arttırmayı amaçlayan bir mental alıştırma şeklidir. Bu yaklaşımda önemli bir kas hareketi olmaksızın fiziksel aktivitenin yapılışı zihinde hayal edilir. Mental alıştırmalar spor antrenmanları ve enstrüman çalmak gibi başka becerilerin eğitiminde ...