Tükenmişlik sendromu ilk olarak 1970’lerde tanımlandı. Bu sorun daha önceden herhangi bir psikolojik veya psikiyatrik rahatsızlığı olmayan kişilerde yapılan işle alakalı şikayetlere yol açar. Kişinin işinin gerektirdiği şeyler ile kendi beklenti ve idealleri arasındaki tutarsızlık tükenmişlik sendromunu tetikler. İş yükü arttıkça buna bağlı zihinsel stres, yük ve sorumluluklar birikir. Belli bir noktadan sonra omuzlarımızdaki yük taşıyamadığımız bir noktaya gelir. Hayal ...