Beyin kanaması veya damar tıkanıklığına bağlı olarak ağır inme geçiren hastalarda trakeostomi açılması gerekebilir. En sık kullanım nedeni ağır inme geçiren ve yoğun bakımda tedavi edilen felçli hastalarda, solunum güçlüğü nedeniyle mekanik solunum desteği sağlamak içindir. Bunun haricinde yutma bozukluğu şiddetli olan, tüple beslenme ve yutma rehabilitasyonu ile akciğerlere yiyecek veya tükürük kaçışı önlenemeyen hastalarda da trakeostomi tüpü kullanılabilmektedir. Ağır ...