Halüsinasyon dışsal uyarı olmaksızın gerçekleşen ve gerçek gibi hissedilen algıdır. Gerçek olaylar ile hayal gücünün ürettiklerinin birbirinden ayırt edilememesidir. Şizofreni tanısında kullanılan özelliklerden biridir, bu hastalıkta %60-70 oranında görülür. En sık formu işitsel halüsinasyondur. Kimlerde Halüsinasyon Olur? Psikiyatrik rahatsızlar, ilaç yan etkisi, epilepsi, alkolizm, anestezi, madde bağımlılığı, uzun süre uykusuz kalma, beyin kanseri, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi terminal hastalıklar, ...

Bu yazımızda felcin psikolojik etkileri üzerinde duracağız. Felç hayatın hemen her alanını etkileyebilen ani gelişen ciddi bir hastalıktır. Felç kişiyi olduğu kadar yakınlarını da etkiler. Felç geçiren hastalar eskiden alıştıkları hayatı kaybettikleri hissine kapılabilir. Şok, inkar, öfke, yas ve suçluluk gibi duygular bu derece yıkıcı bir hastalıkla karşılaşıldığında normaldir. Bu duygularla başa çıkmak zor olabilir ama kişi kendine özgü değişik ...