Metabiliş, öğrencinin kendi öğrenme süreçlerini planlaması, izlemesi, değerlendirmesi ve değişiklik yapması sürecidir. “Meta” eklendiği kelimeye “kendi hakkında” anlamını verir. Metabiliş, “biliş hakkında biliş” veya “kişinin kendi düşünmesi hakkında düşünmesi” demektir. Metabilişsel bilgi öğrenen kişinin kendi bilişsel yetilerini bilmesini (örneğin tarihleri hatırlamada zorlanıyorum), belli görevlerin doğası hakkında bilgiyi (örneğin bu makaledeki konular karmaşık), belli stratejileri ve bunların ne zaman kullanılacağını bilmesini ...