Vücudumuzda oluşan kesikler ve diğer yaralanmalar bağ dokusunu hasarlar. Sinir, kıkırdak gibi dokuların kendini onarma kapasitesi azdır. Buna karşılık bağ dokusu, kemik gibi dokuların yenilenme ve tamir becerisi yüksektir. İyileşmenin doğal seyrinde kaybedilen dokunun yerine skar dokusu meydana gelmektedir. İyi bir iyileşme sonunda skar dokusu neredeyse fark edilemeyecek ölçüde küçülür ve doku eski görünümüne kavuşabilir. Ancak büyük doku kayıplarında, enfeksiyon ...