Dupuytren kontraktürü avuç içinde sert şişlik olarak kendini gösteren bir hastalıktır. İlerlemesi halinde parmaklar avuç içine doğru bükülü kalıp tam açılamaz hale gelebilir. Palmar fibroma ya da palmar fibromatozis olarak da adlandırılabilir. Dupuytren hastalığı ya da kontraktürü en sık olarak küçük parmak ve yüzük parmağı tutsa da diğer parmaklarda da görülebilir. Parmakların avuç içine yakın olan eklem yerlerinde avuç içine ...

Felçli hastalarda kontraktür denilen eklem hareketlerinde kısıtlılık oluşabilmektedir. Kontraktürler eklemin normal hareket derecesini kısıtlayan kas veya bağ dokularındaki aşırı tutukluk ile ilişkilidir. İnme ya da beyin hasarlı hastalarda kontraktür gelişimi, çoğunlukla kas kasılmalarındaki istenmeyen artış olarak ifade edilen spastisiteye bağlı oluşur. Beyinde damar tıkanması veya beyin kanaması nedenli inme geçirmiş hastalarda bazen spastisite o kadar fazla olur ki, felçli ellerini ...