Hidrosefali, beynin derininde bulunan boşluklarda sıvı birikmesi sonucu kafa içi basıncın artmasına yol açan bir nörolojik durumdur. Her yaşta ortaya çıkabilse de en sık küçük bebeklerde ve 60 yaşından sonra görülür. Beyin ve omurilik, beyin-omurilik sıvısı (BOS) denilen sıvı ile çevrilidir. BOS beynin derininde koroid pleksus denilen yerde üretilir. Beyin içinde ventrikül denilen boşlukları doldurur, buradan omurilik ve beynin etrafına ...