Sağ tarafta beyin damarı tıkanıklığı vücudun sol tarafında felce yol açar. Beyin damar tıkanıklığına bağlı beyin hasarına inme denilir. Beyin sağ ve sol yarı küreden (hemisferden) oluşur. Sağ taraftaki beyin damarı tıkanıklığı beynin sağ yarı küresini etkiler. Sağ beyin yarı küresi çoğu kişide non-dominanttır. Yani konuşma, yazma, söylenen ve okunan ifadeleri anlama işini çoğunlukla üstlenmez. İnsanların %90’ında sol beyin yarı ...