Menenjit beyin zarlarının (meninkslerin) iltihabıdır. Beyin zarları beyin ve omuriliği saran 3 tabakadan oluşan koruyucu örtülerdir. Beyin zarlarının etrafındaki sıvı mikrop kaparsa menenjit gelişir. Hastalığın en sık nedeni viral ve bakteriyel enfeksiyonlardır. Bunlar dışında kanser, kimyasal irritasyon, mantar, parazit ve ilaç allerjisi de sebep olabilir. Hastalığın Belirtileri Viral ve bakteriyel olan türün belirtileri başlangıçta benzer olabilir. Bakteriyel menenjitin belirtileri genelde ...

Lyme hastalığı Borrelia burgdorferi başta olmak üzere Borrelia cinsinden dört tip bakterinin neden olduğu bir enfeksiyöz hastalıktır. Borrelia burgdorferi insana enfekte kenenin ısırığı ile geçer. Kene ise mikrobu enfekte olmuş geyik veya fareden kapar. Kene ısırıklarının küçük bir yüzdesi Lyme’a yol açar. Kenenin hastalığı bulaştırması için cilt üzerinde ortalama 24-48 saat kalması gerekir. Lyme hastalığı olan çoğu kişi kene ısırığını ...

Brusella hastalığı ya da bruselloz, hayvanlardan insanlara bulaşan bir bakteriyel enfeksiyondur. Pastörize edilmemiş süt, peynir ve diğer süt ürünleri başlıca geçiş yoludur. Nadiren bruselloza yol açan bakteri havadan ya da enfekte hayvan ile direkt temas sonucu bulaşabilir. Brusella enfeksiyonu ateş, eklem ağrısı ve yorgunluk yapar. Birkaç hafta veya ay süre ile antibiyotik tedavisi verilmesi gerekir. Tedavi edildikten sonra bile tekrarlayabilir. ...

İnme hastaları için en sıkıntılı durumlardan biri, hastalıklarının üzerine akciğer enfeksiyonu (pnömoni) eklenmesidir. Aspirasyon pnömonisi disfaji (yutma bozukluğu), aspirasyon (soluk borusu ve akciğere yiyecek ya da mide içeriğinin kaçması) ve inme sonrası kişinin bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi faktörlerin sonucunda oluşabilir. İnme sonrası ilk 2 haftada risk en yüksektir. Ağız içinden soluk borusu ve akciğer geçen bakteriler ve mide asidinin soluk ...