Perietal lob beyin kabuğunu oluşturan dört lobdan biridir. Diğerleri frontal, temporal ve oksipital lobdur. Sağlı sollu her iki beyin yarı küresinde birer adet bulunurlar. Parietal lob başın ortasında tepede, frontal lobun hemen arkasında ve oksipital ile temporal lobların yukarısında yerleşimlidir. Frontal lob ile sınırını santal sulkus, oksipital lob ile sınırını parieto-oksipital sulkus ve temporal lob ile sınırını ise büyük oranda ...

Frontal lob beyin kabuğunu oluşturan dört lobdan birisidir. Diğerleri parietal, temporal ve oksipital loblardır. Alnın arkasında yer alan frontal lob beynin en yavaş olgunlaşan kısmıdır, gelişimini yirmili yaşların ortalarına kadar devam ettirir. Bu nedenle çocukluk ve gençlik dönemindeki beyin hasarlarında frontal lobun özellikle hassas olduğu söylenebilir. Hasarında davranışlar ve zihinsel fonksiyonlar etkilenir. Beyin kabuğunun bu ön kısmı çeşitli yüksek seviyeli ...

Beyin kabuğunun arka tarafında yer alan oksipital lobun en bilinen fonksiyonu görsel uyarıların işlenmesidir. Dış dünyadan gelen ışık gözün arka tarafındaki retina ile algılanır, ışık enerjisi sinir iletim sinyallerine çevrilir. Sinyaller oksipital loba iletilerek görsel algılama ve anlamlandırma burada sağlanır. Parietal lobun altında ve temporal lobun üstünde yerleşimli oksipital lob beynin en küçük lobu olmasına karşın önemli fonksiyonlar üstlenir. Beyin ...

Limbik sistem beynimizde duygusal ve davranışsal cevaplarla ilgili kısımdır. Özellikle beslenme, üreme, çocuk bakımı, savaşma veya kaçma yanıtı gibi hayatın temel davranışlarına etki eder. Hormonal ve otonomik sisteme etki eder. Limbik sistem beynin derininde, beyin kabuğunun altında ve beyin sapının üzerinde yerleşmiştir. Limbik sistemdeki en önemli iki yapı hipokampüs ve amigdaladır. Talamus, hipotalamus ve bazal gangliyonlar da limbik sistemle etkileşim ...

Ödem veya şişlik vücudumuzun hasarlanmalara karşı olan doğal bir cevabıdır. Hasarlı bölgedeki kan damarlarının geçirgenliği artarak, doku içine bağışıklık sistemi hücreleri, protein ve sıvı geçişi olur. Bu sürece ayağımızı burktuktan sonra oluşan şişlik benzeri olaylarla tanık olmuşsunuzdur. Beyin ödemi de benzer bir mekanizma ile olur. Kimlerde görülür? Neden olur? Travmatik beyin hasarı (düşme, trafik kazası, spor ya da şiddet olaylarına ...