Felçli hastalarda yutma güçlüğü olabilir. İnme geçiren hastaların yarısından fazlasında yutma bozukluğu (disfaji) görülebilir. Eğer doğru tanı ve tedavi almazsa bu sorun hastalarda beslenme yetersizliği, akciğer enfeksiyonu (pnömoni) ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilir. Disfajili hastalar yemek yemekten zevk alamayabilir, yeme sırasında endişe ya da panik hissedebilir (1). Disfaji nedir? İnmeli hastalarda yutma güçlüğünün ifadesi olan disfaji terimi, yudum veya lokmaların ağızdan ...