Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten meydana gelir. Beyin ve omurilikten çıkan sinir lifleri ile vücudun diğer bölgelerindeki sinir düğümleri ise periferik sinir sistemini oluşturur. Periferik sinir sistemi bilinçli hareket ve duyu sinyallerini taşıyan somatik sistem ile istem dışı olan kalp atışı, solunum, sindirim, terleme, kan basıncı gibi aktiviteleri düzenleyen otonomik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Beyin anatomik olarak 3 ...

Bel ağrısı çeken kişiler ilk olarak “Belim neden ağrıyor? Belimde ne var?” gibi soruların yanıtlarını merak eder. Bel ağrısı nedenleri için biraz anatomi bilmemiz ve belde ağrı kaynağı olabilen yapıları öğrenmemiz gerekir. Belimizin iskeletini beş omurga kemiği yapar. Bunlara lomber omurlar denilir; L1, L2, L3, L4, L5 şeklinde yukarıdan aşağıya numaralandırılır. Yani son kaburganın çıktığı en alt sırt omurunun aşağısında ...