İnme tedavisinde aile özel bir yerdedir. Rehabilitasyon programının başarılı olması için ailenin katılımı gerekir. Aile üyeleri rehabilitasyon ekibinin üyesi kabul edilir ve rehabilitasyon sürecine aktif olarak katılır. Aile hastaya sadece psikolojik destek sağlamakla kalmaz, tedavi programında pratik fiziksel yardım verebilir ve eve dönüşü içeren taburculuk sürecinde kritik önemdedir. Aile eğitimi inme geçirmiş hastanın toplum yaşamına yeniden entegrasyonunu kolaylaştırır. Ailenin katılımı ...