Longus Colli Tendiniti – Tanı ve Tedavi

Longus colli kası boyun omurgasının önünde, atlas kemiğinden üçüncü sırt omuruna kadar uzanan bir kastır. Trafik kazalarında görülen whiplash (kamçı) yaralanmalarında zedelenebilir. Klinik olarak diğer bir önemi ise akut kalsifik tendinit gelişebilmesidir.

Longus colli kasının tendonları tendinit geliştirmeye yatkındır. Longus colli tendiniti ya tekrarlayıcı travmalar ya da kalsiyum hidroksiapatit kristallerinin birikimine (kireçlenme) bağlı gelişir. Kristal birikimi genelde kas-tendon kompleksinin üst liflerinde olur ve boynun yandan çekilen Röntgen filmlerinde kolaylıkla izlenebilir. Longus colli tendinitinin başlangıcı genelde akuttur yani aniden başlar. Akut faranjit veya retrofaringeal abse ile karıştırılabilir. Retrofaringeal yani yutak arkasında hissedilen ağrı ile beraber hafif ateş ve kandaki akyuvar hücre sayısında artış (lökositoz) olması halinde enfeksiyonla karıştırma ihtimali artar. Longus colli tendiniti en sık 30-60 yaşlar arasında görülür.

Belirti ve Bulgular

Longus colli tendinitinin ağrısı devamlı ve şiddetlidir, boğaz arkasında hissedilir. Yutma ile kötüleşir. Hasta ani başlayan boğazın ön tarafında ağrı ve yutma ile artan ağrıdan yakınabilir. İltihaplanmış (inflame olmuş) longus colli kasından boynun ön ya da arkasına yansıyan ağrılar görülebilir. Hafif ateş olabilir. Kan tetkiklerinde lökositoz denilen akyuvar sayısında artış hafif derecede var olabilir. Kasın üst ucunun tutunduğu yerin ağız içinden dokunularak muayene edilmesi ile ağrı ve şikayetler tetiklenebilir.

Tanı

Boğaz arkasında ağrı hisseden her kişi için Röntgen filmi çekilmelidir. Boynun ilk omuru olan atlas kemiğinin ön kemerinin hemen altında, kas-tendon kompleksinin üst tutunma yerinde amorf kalsifikasyon olması longus colli tendiniti için karakteristiktir. Bilgisayarlı tomografi ile daha net görüntülenebilir. Omurgaların ön tarafında çizgisel, düz sıvı birikimi bu hastalığa özel, tanı koydurucu bir bulgudur. Retrofaringeal veya prevertebral apsenin aksine sıvı içeren yapının duvarı parlamaz. Tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, kan biyokimya testleri ayırıcı tanı için yapılmalıdır.

Ayırıcı Tanı

Longus colli tendiniti sıklıkla akut farinjit veya retrofaringeal apse ile karıştırılır. Bazen hasta erken peritonsiller apse tanısı da alabilir. Yanlış tanı konulması gereksiz antibiyotik kullanımına ve hatta şüphe edilen apsenin cerrahi olarak boşaltılmasına yol açabilir. Tanı koyarken bu bölgede ortaya çıkabilen primer ve sekonder tümörler dikkate alınmalıdır.

Tedavi

Başlangıç tedavisi olarak non-steroid anti-inflamatuar veya siklooksijenaz-2 inhibitörü ilaçlar kullanılabilir. Lokal olarak sıcak ya da soğuk uygulama ve masaj da yararlı olabilir. Bu tedavilere yanıt alınamazsa tendonun üst parçasına lokal anestezik ve steroid enjeksiyonu tercih edilebilir. Enjeksiyonda steril teknik kullanılır. Enjeksiyon yapılmadan önce etkilenen bölgede enfeksiyon bulunmadığından emin olunmalıdır. Tiroid bezi, karotid arter, jugular ven, servikal sinir kökleri gibi hassas yapılara zarar vermemek için ultrasonografi kılavuzluğu kullanılabilir. Kanama ve morarma riskini azaltmak için enjeksiyon sonrası bölgeye baskı uygulanır. İğne ile kasın zarar görmesi riski de vardır.

Referans

Mecburi hizmetini Silopi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. Şu anda Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır. Uzm. Dr. Deniz Doğan tıp fakültesi eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini 2015 yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
Exit mobile version